Werkgroep

werkgroep

 

Betekenis van het woord "brackenier"

"BRACKENIER en afgeleiden zijn dus beroepsnamen. De Brackeniers leiden de jachthonden en gaan op jacht onder leiding en toezicht van hun heer. In de 11de en de 12de eeuw waren De Braeckenier en Bracquené jagers of jachtmeesters, meer bepaald horigen die met jachthonden of brakken jaagden. In 1375 wordt Ernkin no braquenir ook 'veneur' genoemd, d.i. jager. In 1383 brengt Jean le Braconnier de losgebroken brakken van de hertog terug."
Lees meer