Julia

Julia
 
G4
G3
G2
G1
De Backer Albert (1918-2005) (†) - Brackenier Julia (1921-2014) (†)
 
 
 
 
 
 
 
 
De Backer Hendrik (1981-2008) (†)
 
 
 
 
Jacobs Jo en De Backer Astrid
 
 
 
 
Jacobs Suzanne en Simon
 
 
 
 
de Backer Jeroen en De Backer Alexandra
 
 
 
 
de Backer Anders, Noor en Ole-Ejnar
 
 
 
 
De Backer Fernand - Torrekens Solange
 
 
 
 
De Backer Kris en Van Eechout Hilde
 
 
 
 
De Backer Fien en Lobke
 
 
 
 
Wylock Wim en De Backer Els
 
 
 
 
Wylock Juliette en Joëlle
 
 
 
 
Bouckaert Stefaan en De Backer Leen
 
 
 
 
Bouckaert Arthur
 
 
 
 
De Backer Martin - De Beck Martine
 
 
 
 
Smorgens Tom en De Backer Barbara
 
 
 
 
Smorgens Femke en Silke
 
 
 
 
De Backer Ellen
 
 
 
 
De Backer Emma